בריאות הנפש
בית ומשפחה בריאות

יונג והלא-מודע הקולקטיבי – דפנה שם טוב

התיאוריה המרכזית של קארל יונג התפתחה לאחר המשבר שהתנהל בינו לבין פרויד, לאחר מלחמת העולם הראשונה. יונג ניסה לגשר על פערים שנראים בלתי-ניתנים לגישור: בין מערב ומזרח, בין מדע לדת ובין רציונליות למיסטיקה כדרך להבין את מעמקי הנפש מאת דפנה שם טוב עקרון שימור האנרגיה: בהתבסס על דבריו של פרויד, יונג תאר כי כמות האנרגיה […]